Kategori Teknoloji Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 7 dk 1 sn okuma Görüntüleme 33 Görüntüleme

Kaliteli bir aspiratör; mutfa??n?zda yemek yaparken ve yemek yapt?ktan sonra olu?an koku, nem, duman ve isi emerek temiz hava ak??? sa?lar. Böylelikle rahats?z edici kokular?n evinize yay?lmas?na ve e?yalar?n?za sinmesine engel olur. Ayr?ca oca??n?za yak?n olan mutfak dolaplar?n?z?n ya?lanmas?n?n da önüne geçer. Siz de mutfaktaki konforunuzu art?racak ve pratik kullan?m sa?layacak bir sürgülü aspiratör aray???ndaysan?z gelin, en kaliteli cihazlar?n bulundu?u listeye göz atal?m!

1. Üç kademeli çeki? gücü: Eminçelik Çift Motorlu Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için t?klay?n!

Yemek pi?irdi?inizde bütün mutfa??n?z?n hatta evinizin yemek kokusuyla dolmas?ndan s?k?ld?ysan?z ihtiyac?n?z olan ürün Eminçelik Çift Motorlu Aspiratör olabilir. Normal, h?zl? ve çok h?zl? ?eklinde üç farkl? kademede çal??t?rabilece?iniz ürün; çift motorlu olmas?yla yüksek performans sunar. Dekoratif görünümüyle evinize de uyum sa?layacak sürgülü aspiratör basmal? dü?me ile çal??t?r?l?r. Peki, Eminçelik Sürgülü Aspiratör nas?l temizlenir? Aspiratör temizli?i yapmak için öncelikle aspiratörün filtresini ç?karmal?s?n?z. Filtreyi kirlilik oran?na göre ya? çözücülerle veya karbonatl? suyla temizleyebilirsiniz. Temizledi?iniz filtreyi yerine takt?ktan sonra aspiratörün yüzeyini de silip kurulayabilirsiniz.

Ürünü ?ncele

2. Çift lamba tasar?m?yla: Altus AL 37 I Inox Sürgülü Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Altus AL 37 I Inox Sürgülü Aspiratör ile mutfa??n?z? rahats?z edici ya? ve yemek kokular?ndan kurtarmaya haz?r m?s?n?z? Cihaz?n çift ampullü tasar?m?yla yemek pi?irirken önünüzü net bir ?ekilde görebilirsiniz. Böylece istenmeyen mutfak kazalar?n?n önüne geçebilirsiniz. ?ki kademeli ürüne dilerseniz karbon filtre takabilirsiniz. Cihaz?n kendi filtrelerini bula??k makinesinde y?kayarak zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Evinizin her zamankinden daha temiz ve ferah bir kokuya sahip olmas?n? istiyorsan?z en iyi sürgülü aspiratör modelleri aras?nda yer alan cihaz? gönül rahatl???yla tercih edebilirsiniz.

Ürünü ?ncele

Kas?m f?rsatlar? için acele edin, indirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (18.11.2022)

Bershka, Stradivarius, Pull & Bear... Inditex ürünlerinde indirim

Kozmetikte kaç?r?lmayacak f?rsat: L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline ürünleri

Babyliss saç ?ekillendiriciler ve t?ra? makinelerindeki f?rsatlar? ke?fedin

Her evin ihtiyac? olan elektrikli ev aletlerini indirimli alman?n keyfini ya?ay?n

Hem çocuklar hem yeti?kinler için e?lenceli LEGO setlerinde f?rsat

Umar?z önerdi?imiz ürünleri be?enirsiniz. Bu içerikten al??veri? yapmaya karar verirseniz, Mynet ba?lant?lardan gelir/komisyon elde edebilir. Sat?n al?m sonras?nda sat?c?lardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu de?ildir.

3. Ekonomik bir seçenek: Luxell DS6-905 Beyaz Sürgülü Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Muadillerine göre daha ekonomik bir cihaz olan Luxell DS6-905 Beyaz Sürgülü Aspiratör, en ucuz sürgülü aspiratör seçenekleri aras?nda yer al?r. 90 Watt motor gücündeki ürünün y?kanabilir alüminyum filtresi bulunur. Emaye yüzeye sahip aspiratör, mutfa??n?z? rahats?z edici kokulardan h?zl?ca temizler. Siz de evinize uyum sa?layacak hem ??k hem i?levsel bir ürün aray???ndaysan?z sürgülü aspiratörü rahatl?kla tercih edebilirsiniz. Çok sevece?iniz ürünle k?zartmalardan et yemeklerine, sebzelerden ha?lamalara kadar bütün tarifleri korkusuzca pi?irebilirsiniz.

Ürünü ?ncele

4. Tertemiz ve kokusuz bir mutfak için: CVS DN 1148 Lodos Sürgülü Caml? Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Dekoratif görünümüyle mutfa??n?za ??k bir dokunu? yapacak CVS DN 1148 Lodos Sürgülü Caml? Aspiratör ile tertemiz ve kokusuz bir mutfa?a sahip olmak oldukça kolay. 280 m³/h emi? gücü ile yüksek performans sa?layan ürünün alüminyum kaset filtresini istedi?inizde kolayca y?kayabilirsiniz. Düzenli bak?mla uzun y?llar ilk günkü hâliyle kullanmaya devam edebilece?iniz aspiratörü ister evinizin ister i? yerinizin mutfa??nda tercih edebilirsiniz. Fiyat/performans ürünü olan cihaz? bir kere kulland?ktan sonra "Neden onu daha önce almad?m ki?" diye kendinizi sorgulayaca??n?za eminiz.

Ürünü ?ncele

5. Kullan??l? bir ürün: Arnica Sürgülü Çift Motorlu Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Kullananlar?n be?enisini kazanan Arnica Sürgülü Çift Motorlu Aspiratör, NR-V geri dönü? önleme sistemi ile kötü kokular?n ve buhar?n evinize dolmas?na engel olur ve bütün rahats?z edici kokular? bacadan d??ar?ya verir. Bacas?z mekânlarda karbon filtresiyle de kullan?lmas? mümkün olan cihaz?n 390 m³/h emi? gücü bulunur. Aspiratör, iki farkl? kademesiyle ihtiyac?n?za uygun ayar? seçmenize imkân tan?r. Siz de mutfa??n?zda pratik ?ekilde kullanabilece?iniz, evinizin sanki hiç yemek yapmam??s?n?z gibi temiz kokmas?n? sa?layacak bir ürün aray???ndaysan?z en iyi sürgülü aspiratör seçeneklerinden biri olan cihaza ?ans vermelisiniz!

Ürünü ?ncele

6. ??k görünüm: Bosch DFT63CA61T Siyah Sürgülü Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

"Siyah rengin asaletinden mutfa??mda da vazgeçemem." diyenlerden biri de sizseniz Bosch DFT63CA61T Siyah Sürgülü Aspiratör tam da size göre! Üst kabinini pratik ?ekilde görünmez k?lan cihaz, mutfa??n?za ??k bir görünüm katar. 300 m³/h emi? gücündeki ürünün pi?irme yönteminize ve pi?irdi?iniz yemeklere göre tercih edebilece?iniz üç farkl? kademesi bulunur. Çift metal filtreli aspiratör gerek pi?irme s?ras?nda gerek pi?irme sonras?nda mutfa??n?z?n temiz ve ferah olmas?n? garanti eder. Sürgülü aspiratörün ölçülerini merak ediyorsan?z merak?n?z? giderelim. Ürünün geni?li?i 60, derinli?i 28 santimetre.

Ürünü ?ncele

7. Sessizce çal???r: KÜGERR A100 Sürgülü Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Kaliteli aspiratörlerin yüksek sesle çal??t???n? dü?ünüyorsan?z yan?ld???n?z? söyleyebiliriz. KÜGERR A100 Sürgülü Aspiratör, 588 m³/h yüksek emi? gücüne ra?men sizi rahats?z etmeyecek ?ekilde sessizce çal???r. Cihaz, A enerji s?n?f? üyesi olmas? sayesinde elektrikten tasarruf etmenize olanak tan?r. Hem bacal? hem bacas?z kullan?ma uygun olan ürünün ihtiyac?n?za göre seçebilece?iniz be? farkl? kademesi bulunur. "Peki, sürgülü aspiratör nas?l tak?l?r?" diye dü?ünüyorsan?z endi?elenmenize gerek yok. Ürünün servisinden randevu alarak cihaz?n kurulumunun uzmanlar taraf?ndan gerçekle?tirilmesini sa?layabilirsiniz.

Ürünü ?ncele

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için t?klay?n!

Yerli üretim olan Arnica Eko Mutfak Aspiratörü, mutfa??n?z?n havas?n? temizleyerek her daim temiz kokmas?na yard?mc? olur. Çift fan salyangoz motorlu olarak tasarlanan cihaz, yemek kokular?n? ve duman? güçlü ?ekilde temizler. Geri dönü? önleme özelli?iyle kirli kokular?n mutfa??n?za geri dönmesinin önüne geçer. 25 Watt ayd?nlatma gücüyle oca??n?z? net bir ?ekilde ayd?nlat?r ve rahatl?kla yemek yapman?za olanak sa?lar. Siz de mutfakta geçirdi?iniz vakti daha keyifli hâle getirecek ürünle bir an önce tan??mal?s?n?z.

Ürünü ?ncele

9. Modern tasar?m?yla: Arçelik P 180 TS Ankastre Sürgülü Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Türkiye'nin önde gelen beyaz e?ya üreticilerinden olan Arçelik'in P 180 TS Ankastre Sürgülü Aspiratör modeli mutfa??n?zda fark yaratacak! ??k tasar?m?yla modern mutfaklara uyum sa?layacak ürün, çift filtresiyle yüksek performans sa?lar. Cihaz? iste?inize ba?l? olarak karbon filtre ile bacas?z olarak da kullanabilirsiniz. Üç farkl? kademesi bulunan ürün, bula??k makinesinde y?kanabilen filtresi sayesinde zahmetsizce temizlenir. Siz de ankastre ocak ve f?r?n setinize uyum sa?layacak kaliteli bir sürgülü aspiratör ar?yorsan?z bu ürüne mutfa??n?zda yer vermelisiniz!

Ürünü ?ncele

10. Bacas?z kullan?m olana?? sunan: Hibsan Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Hibsan Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör, çekim gücü yüksek cihazlar aras?nda yer al?r. Karbon filtresiyle gönderilen ürün, bacas?z kullan?m olana?? da sunar. "Sürgülü aspiratör dolap ölçüleri ya da sürgülü aspiratör montaj ölçüleri nas?l olmal??" diye dü?ünüyorsan?z ürünün 60 santimetre geni?li?ine uygun büyüklükte bir dolaba ya da alana ihtiyac? olaca??n? söyleyebiliriz. Aspiratörü uzun y?llar kullanmak istiyorsan?z kullan?m s?kl???n?za göre 6-12 ayda bir ürünün filtrelerini de?i?tirebilirsiniz. Kurulum için servisten destek alabilir ve böylece cihaz?n kurulumunu kolayl?kla yapt?rabilirsiniz. Kokusuz ve dumans?z bir mutfak için ürünü denemeye ne dersiniz?

Ürünü ?ncele

11. Uzun ömürlü kullan?m sunan: Simfer 8505 Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Mutfa??n?zda sevdikleriniz için birbirinden lezzetli yemekler haz?rlamay? çok seviyor ancak yemeklerin geride b?rakt??? kokudan ve ya? lekelerinden rahats?zl?k duyuyorsan?z Simfer 8505 Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör, art?k mutfaktaki en büyük yard?mc?n?z olacak! Ürün, 460 m³/h hava emi? transferi ve çift motorlu tasar?m? sayesinde mutfa??n?zda kaliteli ve h?zl? bir hava ak??? sa?lar. Yüksek teknolojiyle üretilen aspiratör, ??k ve minimalist tasar?m?yla evinize estetik bir dokunu? yapar. Kullananlar?n be?enisini kazanan ve pozitif yorumlar alan ürün, dayan?kl? olmas?yla uzun ömürlü kullan?m imkân? tan?r. Cihaz?n bütün ya?? ve kiri tutan filtrelerini bula??k makinesinde zahmetsizce y?kayabilirsiniz.

Ürünü ?ncele

12. Y?kanabilir alüminyum kaset filtre: Regal AS 330 X Sürgülü Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Mutfa??n?zda kaliteli bir aspiratör olmad???nda a??r yemek kokular? evinize yay?larak mobilyalar?n?za siner ve uzun süre evden ç?kmaz. Regal AS 330 X Sürgülü Aspiratör; yemek kokular?n?, isi ve duman? güçlü yap?s?yla emerek evinizden uzakla?t?r?r. Bunlar?n yan? s?ra mutfak dolaplar?n?z?n ya?lanmas?n? önler. Yemek yapt???n?z s?rada olu?an nemi de çekerek e?yalar?n?z?n nemden zarar görmesinin önüne geçer. Ayr?ca oca?? ayd?nlatarak daha rahat yemek pi?irmenize yard?mc? olur. Alüminyum kaset filtresi y?kanabilen aspiratör, yüksek performans?yla mutfaktaki konforunuzu katlayacak!

Ürünü ?ncele

13. Dekoratif halojen ayd?nlatma: Teka Tl 6310 Sürgülü Çelik Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Dekoratif halojen ayd?nlatma özelli?i bulunan Teka Tl 6310 Sürgülü Çelik Aspiratör, iki farkl? h?z kademesiyle iste?inize uygun çal??ma seçenekleri sunar. ?lk kademesinde bile güçlü bir emi? gücü gösteren cihaz, evinizi kötü koku ve dumandan temizler. Kaliteli hava ak???yla yemek yaparken maksimum konfor sunan cihaz? almadan önce "Sürgülü aspiratör nas?l sökülür?" ya da "Sürgülü aspiratörün montaj? nas?l yap?l?r?" gibi sorular akl?n?z? kurcal?yor olabilir. Bu konular için endi?elenmenize hiç gerek yok! Teknik ekipten istedi?iniz anda destek alarak gerek kurulum gerek söküm i?lemlerini gerçekle?tirebilirsiniz.

Ürünü ?ncele

14. Göz dolduran tasar?m: Beko P 39 S Ankastre Sürgülü Aspiratör

Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Göz dolduran tasar?m?yla be?eni kazanan Beko P 39 S Ankastre Sürgülü Aspiratör, mutfa??n?zdaki yo?un yemek kokular? için ideal bir çözüm sunar ve mutfa??n?za oldukça ??k bir dokunu? yapar. Özellikle beyaz e?yalar?n?zda siyah rengi tercih ediyorsan?z çok be?enece?iniz ürün, çift filtreli tasar?m? sayesinde yüksek performans sa?lar. Beko kalitesini yans?tan cihaz, davlumbaz tipi aspiratör arayanlar için de birebir. Kaliteyi ??k tasar?mla taçland?ran cihaz? kendiniz severek kullanmakla kalmayacak, çevrenizdeki herkese tavsiye edeceksiniz! Ürünün kalitesi sayesinde size uzun süre e?lik edece?ini de belirtelim!

Ürünü ?ncele

Benzer Konular ✨