Kategori Teknoloji Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 52 sn okuma Görüntüleme 13 Görüntüleme

Twitter, birkaç haftad?r Elon Musk'?n kontrolünde. Musk bu k?sa zamanda bile Twitter'? bamba?ka bir hale getirecek önemli de?i?ikliklere imza att?. Bunlardan biri, çok tart???lan ücretli mavi tikti. Ünlü milyarder, Twitter'?n bulundu?u hesaba prestij katan mavi tiki ayl?k 7.99 dolar kar??l???nda sat?n alma imkan? getirdi. Birçok ki?i mavi tikin dahil edildi?i Twitter Blue aboneli?ini sat?n al?p hesaplar?na mavi tik yerle?tirmeye ba?lasa da, bu hizmet ?imdilik durduruldu. Fakat ücretli mavi tike yeni hesap açarak sahip olmak isteyenlerin kar??lar?na yeni dönemde 90 günlük bir sürpriz ç?kacak.

90 GÜN BOYUNCA ?Z?N YOK

Twitter Blue sayfas?nda yap?lan bir güncellemeye göre, Twitter yeniden mavi tik sat???na ba?lad???nda, yeni olu?turulan Twitter hesaplar? 90 gün boyunca Twitter Blue'ya abone olamayacak. Bu da yeni bir hesap olu?turup 90 gün beklemeden mavi tik alamayaca??n?z anlam?na geliyor.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk photo and Twitter logo

Bu karar, mavi tik sat??? yeniden ba?lad???nda doland?r?c?l?k ve taklitçi hesaplar? azaltmak için al?nm?? olabilir.

MUSK 29 KASIM'I ??ARET ETT?

Twitter'?n yeni sahibi Elon Musk, "mavi tikli" Twitter Blue'nun 29 Kas?m'da geri gelece?ini söylemi?ti. Fakat ?irkette ya?anan istifa dalgas? sonras? bu tarihin ertelenmesi gündeme gelebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK ?Ç?N TIKLAYINIZ H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?...H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?... Münbiç'te tan???p a??k olmu?! Her ?eyi tek tek anlatt?Münbiç'te tan???p a??k olmu?! Her ?eyi tek tek anlatt? Sosyal medyay? y?kan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyorduSosyal medyay? y?kan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

Benzer Konular ✨