Kategori Ekonomi Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 15 sn okuma Görüntüleme 16 Görüntüleme
Trafik sigortas?nda yeni dönem! Yüzde 50 indirim yap?lacak

?çi?leri Bakanl??? ile payla?aca??z. Bu ki?ilerin psikoteknik e?itim almalar?n?, trafik e?itimi tamamlanmas? ve sürücü belgelerine geçici süreyle el konmas?n? önerece?iz" dedi.

K??? TEMELL? S?GORTA

Trafik sigortas?nda yeni dönem! Yüzde 50 indirim yap?lacak

Ki?i ?irket ad?na bir araçta sürücülük yap?yorsa kaza yapt???nda kaza ?irketin poliçesine i?leniyor. Ticari araçlarda çal??an sürücüler böylece kurallara uymak zorunda kalacak.

Benzer Konular ✨