Bina üzerinde yapılan topraklama çalışmalar kesinlikle uzmanlar tarafından kayıt altına alınmalıdır. Bu ölçüm sırasında yapılan kayıtlara topraklama ölçümü kayıtları denmektedir. Raporun tutulma amacı oldukça basittir. İleride olası muhtemel olan kazalarda tesisat hakkında bilgilerin olması hem binanın hem de elektrik tesisatının risk taşımadığının bu raporda belirtilmesi gerekmektedir. Topraklama ölçümü diğer aletlerin yanı sıra meger aleti ile yapılır. Bu aletin ölçüm yapıldığı sırada kesinlikle kalibrasyonunun yapılması gerekir. Yoksa doğru sonuçlar ortaya çıkmayacaktır. Topraklama raporu Ankara topraklama ölçümü firmalarının mühendisler tarafından tutulan raporlara ait kayıtlardır. Bu raporun kesinlikle tutulmasının amacı resmi nitelikte binanın güvenli olup olmadığının belirtilmesidir. Bu raporun tutulması oldukça önemlidir. Artık resmi evraklar geçerliliğini korumaktadır.

Bu raporda Ankara ölçüm raporu tutan mühendis binanın bulunduğu bölgeyi ve kayıtlı olduğu şebekeyi öncelikle belirtmelidir. Binanın bu gölge içindeki pozisyonu da ayrıca belirtilmesi gerekir. Daha sonradan elektriğin iletkenliği ve de kullanılan malzemelerin daha ne kadar süreye kadar dayanacağı gibi benzer hususlar kayıt altına alınmalıdır. Raporda ayrıca topraklama sahasını planı kabataslak olarak çizilmelidir. Mühendisin hazırladığı bu raporda en sonunda tesisatı kuran kişi ve bu raporu inceleyen kişilerin imzası mutlaka bulunmalıdır. Bu rapor bu gibi durumlara uygun olarak hazırlandığı müddetçe tüm resmi alanlarda geçerli olacaktır. Bu geçerliliğin esasları da oldukça önemlidir. Herhangi bir durum da resmi olarak dikkate alınmak demektir.

Loading...

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar

Loading…