Kategori Ekonomi Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 12 sn okuma Görüntüleme 9 Görüntüleme

TCMB, kas?m ay?na ili?kin piyasa kat?l?mc?lar? anketi sonuçlar?n? aç?klad?. Buna göre y?l sonu enflasyon, dolar kuru, faiz ve büyüme beklentileri ortaya kondu.

TCMB piyasa anketi: Y?l sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? (TCMB) kat?l?mc? anketine göre; y?l sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,06, gecelik faiz yüzde 9,47, haftal?k repo faizi yüzde 9, y?l sonu döviz beklentisi 19,54 TL ve 2022 y?l sonu büyüme beklentisi ise 5,1 oldu.

Y?l sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 68,06

Kat?l?mc?lar?n cari y?l sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu.

12 ay sonras? TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu.

24 ay sonras? TÜFE beklentisi ise ayn? anket dönemlerinde s?ras?yla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekle?ti.

enflasyon

Ay sonu gecelik faiz beklentisi: Yüzde 9,47

Kat?l?mc?lar?n B?ST Repo ve Ters-Repo Pazar?’nda olu?an cari ay sonu gecelik faiz oran? beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,25 iken, bu anket döneminde yüzde 9,47 oldu.

faiz

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oran? beklentisi: Yüzde 9

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oran? cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 11,22 iken, bu anket döneminde yüzde 9 olarak gerçekle?ti.

TCMB piyasa anketi: Y?l sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,06 #3

Y?l sonu döviz beklentisi: 19,54 TL

Kat?l?mc?lar?n cari y?l sonu döviz kuru (ABD Dolar?/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,82 TL iken, bu anket döneminde 19,54 TL oldu. 12 ay sonras? döviz kuru beklentisi ise ayn? anket dönemlerinde s?ras?yla 23,61 TL ve 23,35 TL olarak gerçekle?ti.

TCMB piyasa anketi: Y?l sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,06 #4

2022 büyüme beklentisi: Yüzde 5,1

Kat?l?mc?lar?n GSYH 2022 y?l? büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde oldu?u gibi bu anket döneminde de yüzde 5,1 olarak gerçekle?ti. GSYH 2023 y?l? büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 oldu.

TCMB piyasa anketi: Y?l sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,06 #5

enflasyon

Benzer Konular ✨