Kategori Dünya Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 25 sn okuma Görüntüleme 13 Görüntüleme

Hurriyet.com.tr/DI? HABERLER

Olu?turulma Tarihi: Kas?m 18, 2022 13:31

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYaz? Tipi

Rusya D??i?leri Bakan yard?mc?s? Sergei Ryabkov bugün ABD-Rusya ili?kilerine dair dikkat çeken mesajlar verdi. Rusya'n?n ABD ile görü?meye haz?r oldu?unu belirten Ryabkov, Rusya'da tutuklu bulunan Amerikal? basketbol y?ld?z? Brittney Griner'in, Rus silah kaçakç?s? Viktor Bout ile takas edilmesini umut etti?ini belirtti.

Haberin Devam?

Rusya D??i?leri Bakan yard?mc?s? Sergei Ryabkov bugün Rus medyas?na yapt??? aç?klamalarla ABD'ye dikkat çeken mesajlar verdi.

"ABD HAZIRSA B?Z HAZIRIZ"

"Washington yönetimi haz?rsa Rusya ABD ile yüksek seviyede stratejik istikrar toplant?lar?na haz?r" aç?klamas?nda bulunan Ryabkov ayr?ca Rusya'n?n ABD ile yeni temaslar?ndan kaç?nmad???n? sözlerine ekledi.

Ryabkov ABD'ye ye?il ???k yaksa da Kremlin'den bugün yap?lan aç?klamada Putin-Biden görü?mesinin planlanmad??? belirtildi.

RUSYA UMUTLU:GR?NER, V?KTOR BOUT ?LE TAKAS ED?LEB?L?R

Devlet haber ajans? RIA Novosti'ye konu?an Ryabkov, Rusya'da tutuklu bulunan ve Mordovya bölgesindeki bir ceza kolonisine transfer edilen Amerikal? basketbol y?ld?z? Brittney Griner'in, Rus silah kaçakç?s? Viktor Bout ile takas edilmesini umdu?unu belirtti.

Haberin Devam?

ABD yönetiminin basketbolcu Brittney Griner ve casuslukla suçlanan Paul Whelan’? kurtarmak için esir takas?n? müzakere etmek istedi?i uzun süredir biliniyor.

ANKARA'DA GÖRÜ?MÜ?LERD?

Rusya ve Ukrayna aras?ndaki sava?ta kolayla?t?r?c? rol oynayan Türkiye, geçti?imiz günlerde kritik bir toplant?ya daha ev sahipli?i yapt?.

CIA Direktörü William Burns ile Rusya D?? ?stihbarat (SVR) Örgütü Ba?kan? Sergey Nar??kin M?T’in ev sahipli?inde Ankara’da bir araya geldi.

ABD’li ve Rus istihbarat ?eflerinin görü?mesinde esir takas?n?n ele al?nd??? dü?ünülüyor.

Son dakika: ABDden Rusyaya mesaj: Biz haz?r?z
Viktor Bout, ABD'li basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan

ABD'N?N ?STED??? ?K? ?S?M

Olimpiyat ?ampiyonu 31 ya??ndaki Griner, 17 ?ubat’ta, yani Rusya’n?n 24 ?ubat’ta Ukrayna’ya ba?latt??? i?galden birkaç gün önce bagaj?nda esrar ya?? bulundu?u iddias?yla Moskova’daki bir havaalan?nda gözalt?na al?nm??t?. Rusya’da ‘yasa d??? esrar bulundurmak’ ve ‘ülkeye esrar ile doldurulmu? elektronik sigara kartu?u sokmakla’ yarg?lanan Griner 9 y?l hapis cezas?na çarpt?r?lm??t?. Eski bir donanma mensubu olan Paul Whelan ise reddetti?i casusluk iddias?ndan 2020 y?l?nda 16 y?l hapis cezas? alm??t?.

Benzer Konular ✨