Kategori Ekonomi Tarih 28 Temmuz Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 19 sn okuma Görüntüleme 24 Görüntüleme
Haberin Devamı

Uzmanlar, soruşturmanın sitede satılan araç, emlak gibi ürünlerin fiyatlarından değil; ilan verenlerden alınan hizmet ücretlerinden kaynaklandığına dikkat çekti. Şirketle ilgili halihazırda bir ön araştırma yürütülüyordu. Kurul, 30 Haziran tarihli toplantısında ön araştırmadan elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri yeterli bularak sahibinden.com hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Yapılan soruşturma sonunda Kurul, sahibinden.com hakkında sunulan bilgi ve belgeleri yeterli bularak cezaya hükmederse, şirketin bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 10’una kadar idarî para cezası verilebiliyor.

‘HAKİM DURUMU KÖTÜYE KULLANMA’

Rekabet Kanunu’nun ‘Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması’ başlığını taşıyan 6.maddesi bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanmasını yasaklıyor. Kötüye kullanma halleri ise şöyle sıralanıyor: “Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler. Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması. Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi. Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler. Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.”

Benzer Konular ✨