Kategori Teknoloji Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 54 sn okuma Görüntüleme 15 Görüntüleme

NASA, Artemis 1 roketiyle 50 y?l sonra Ay'a geri dönüyor.

NASA, iki ba?ar?s?z denemenin ard?ndan, mürettebat ta??mak için tasarlanan Orion kapsülünü, bugüne kadar geli?tirdi?i en güçlü roket olan Artemis ile uzaya f?rlatt?.

NASA'nin Türkiye saatiyle 09:05 te Ay'a f?rlatt??? Artemis 1, 26 günlük bir görevle Ay'?n yörüngesine girip geri dönecek.

Artemis 1, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden f?rlat?ld?.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022

NE OLMU?TU?

NASA 27 Eylül'de Ay’a f?rlatmay? planlad??? yeni roketin kalk???n?n, Florida'y? tehdit eden Nicole Kas?rgas? sebebiyle tekrar ertelenmesine karar verilmi?ti.

Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekle?tirilecek Ay'a dönü? projesi (Artemis I görevi) kapsam?nda 27 Eylül'de planlanan uçu? denemesi Florida'ya yakla?an Ian Kas?rgas? nedeniyle 3. kez iptal edilmi?ti. NASA, 26 Eylül'de Artemis için kullan?lan uzay arac?n? ve f?rlatma rampas?ndaki roketi kas?rga nedeniyle hangarlara çekece?ini duyurmu?tu.

Söz konusu uçu?, daha önce de iki kez yak?t deposundaki s?z?nt? nedeniyle iptal edilmi?ti.

NASA'n?n Derin Uzay Ke?if Sistemleri'nin ilk entegre uçu? testini gerçekle?tirecek "Artemis I" uçu?unun ba?ar?l? olmas? durumunda, NASA astronotlar? 2024'te Ay'?n etraf?nda uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a ini? yapabilecek.

NASA'n?n Artemis 1 roketi üçüncü kez f?rlat?lamad?

TEKNOLOJ?

NASA'n?n Artemis 1 roketi üçüncü kez f?rlat?lamad?

Benzer Konular ✨