Kategori Teknoloji Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 5 dk 3 sn okuma Görüntüleme 35 Görüntüleme

"Kamera lensi ne i?e yarar?" diye merak edenler olabilir. Kamera lensleri; foto?raf makinelerine ve cep telefonlar?na tak?labilen, cam ve optik bilgisinden faydalanarak farkl? uzakl?klardaki foto?raflar?n farkl? ve net aç?larla çekmesini sa?layan ürünler. Foto?raf türüne göre kullan?lan makro, telefoto veya geni? aç? lens seçeneklerini yaz?m?zda bulabilir, en iyiler aras?ndan ihtiyac?n?za uyan modeli güvenle tercih edebilirsiniz. Haydi, ba?l?yoruz!

1. Telefoto zoom lens ile uzak nesneleri foto?raflay?n: Nikon 200-500 mm Lens Kamera ?çin Dslr Lens

Kameran?zdan ald???n?z performans? katlayacak en iyi ve kaliteli kamera lensleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için t?klay?n!

E?er bir zoom objektif aray??? içerisindeyseniz en iyi kamera lensi makaralar?ndan biri olan Nikon markas? taraf?ndan üretilen Nikon 200-500 mm Lens Kamera ?çin Dslr Lens, sizin için harika bir seçenek olabilir. Telefoto olarak da adland?r?lan lens, 200-500 milimetre odak uzakl??? ile uzaktaki nesneleri foto?raflamak için ideal bir ürün. Ürün, sabit F/5,6 diyafram de?erine sahip. Bu sayede tutarl? bir ?ekilde tüm zoom aral?klar?nda alan derinli?i üzerine pürüzsüz bir kontrol sunar. Vah?i ya?am, ku?lar, uçaklar ve h?zl? tempolu hareket eden nesneleri foto?raflamay? seviyorsan?z ürüne göz atabilirsiniz.

Ürünü ?ncele

2. Porte çekimleri için en ideal: Canon EF 50 mm F/1.4 USM Lens

Kameran?zdan ald???n?z performans? katlayacak en iyi ve kaliteli kamera lensleri

Canon EF 50 mm F/1.4 USM Lens, genellikle portre çekimleri için kullan?labilecek odak uzakl???na sahip kaliteli lenslerden biri. 1,4 diyafram de?erine sahip olmas? sayesinde alan derinli?inde çok keskin detaylar elde edebilir. Ayn? zamanda dü?ük ???kta da yüksek performans sunar. Diyafram de?erinin yan? s?ra 50 milimetre odak uzakl??? sayesinde ürünle harika portre foto?raflar? çekebilir, manzara ve odak aras?ndaki keskinli?i daha iyi bir ?ekilde foto?rafa yans?tabilirsiniz. Canl? ve net görüntüler yakalamak istiyorsan?z ideal de?erlere sahip lensi kaç?rmay?n, deriz.

Ürünü ?ncele

Kas?m f?rsatlar? için acele edin, indirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (18.11.2022)

Bershka, Stradivarius, Pull & Bear... Inditex ürünlerinde indirim

Kozmetikte kaç?r?lmayacak f?rsat: L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline ürünleri

Babyliss saç ?ekillendiriciler ve t?ra? makinelerindeki f?rsatlar? ke?fedin

Her evin ihtiyac? olan elektrikli ev aletlerini indirimli alman?n keyfini ya?ay?n

Hem çocuklar hem yeti?kinler için e?lenceli LEGO setlerinde f?rsat

Umar?z önerdi?imiz ürünleri be?enirsiniz. Bu içerikten al??veri? yapmaya karar verirseniz, Mynet ba?lant?lardan gelir/komisyon elde edebilir. Sat?n al?m sonras?nda sat?c?lardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu de?ildir.

3. Geni? odak aral??? sayesinde her alanda kullan?n: Sony Sel24240 Kompakt Sistem Foto?raf Makinesi Lensi

Kameran?zdan ald???n?z performans? katlayacak en iyi ve kaliteli kamera lensleri

"Hem geni? aç?l? manzara foto?raflar? çekeyim hem uzak nesneleri rahat bir ?ekilde foto?raflayay?m." diyorsan?z Sony Sel24240 Kompakt Sistem Foto?raf Makinesi Lensi, tam size göre. 24 milimetreye kadar inen odak uzakl??? sayesinde geni? aç?l? manzara foto?raflar? çekmenize olanak tan?r. 10x zoom aral???na sahip olan ürün, anl?k çekimden portreye kadar birçok farkl? ko?ulda istenen kareyi yakalar. Lens, yedi yaprakl? diyafram mekanizmas? sayesinde foto?rafta ???k ve keskinli?i iyi bir ?ekilde ayarlayabilir. Dâhili olarak titremeleri azaltan Optical SteadyShot özelli?i de cabas?.

Ürünü ?ncele

4. Ultra geni? aç?yla her ?eyi kadraja s??d?rabilirsiniz: Canon LENS EF-M11-22 mm F4-5.6IS STM Lens

Kameran?zdan ald???n?z performans? katlayacak en iyi ve kaliteli kamera lensleri

Odak özelli?i 11-22 milimetre olan ve kadraja normal bir lensten çok daha fazlas?n? s??d?rabilen Canon LENS EF-M11-22 mm F4-5.6IS STM Lens, harika foto?raflara ve video çekimlerine olanak tan?r. Tek bir kare içerisinde çekmek istedi?iniz tüm alan? foto?raflayabilir. Ayn? zamanda video çekim modlar?nda STM özelli?ini kullanarak lensin odak esnas?nda ç?kard??? seslerden videonun etkilenmesini önler. Video çekimlerinde hareket edilmesi durumunda görüntünün sallanmas? problemini de azaltarak daha pürüzsüz ve net görüntüler elde etmenizi sa?lar. Profesyonel kalitede film çekmek istiyorsan?z lense bir ?ans vermelisiniz.

Ürünü ?ncele

5. Küçük nesneleri foto?raflay?n: Sony SEL50M28 I 50 mm f2.8 Makro Lens

Kameran?zdan ald???n?z performans? katlayacak en iyi ve kaliteli kamera lensleri

Sony SEL50M28 I 50 mm f2.8 Makro Lens, küçük nesneleri foto?raflamak için kullan?lan özel lenslerden biri. 50 milimetre odak uzakl???na sahip olan lens, F/2,8 de?erine kadar diyafram aç?kl???n? geni?letebiliyor. Bu sayede daha fazla ?????n lens içerisine dolmas?n? sa?layarak böcek, küçük nesneler, nesnelerin üzerindeki detaylar gibi önemli ayr?nt?lar?n parlak ve net bir ?ekilde foto?raflanmas?n? sa?l?yor. Kompakt, hafif yap?s?yla kolay kullan?l?yor ve hareket özgürlü?ü sa?l?yor. Üstelik toz ve su s?çramas?na kar?? korumal? yap?s?, ekstrem ?artlarda güven içerisinde foto?raf çekme imkân? sunuyor.

Ürünü ?ncele

6. Foto?raflarda küresel efekt yakalamak isteyenler için: 7artisans 7.5 mm F2.8 Aps-c Fisheye Fixed Lens

Kameran?zdan ald???n?z performans? katlayacak en iyi ve kaliteli kamera lensleri

Bal?k gözü lensler; 180 derece aç?yla çekim yapabilen, bunu yapmak için de foto?rafta bükülmeye neden olan lenslerden biri. 7artisans 7.5mm F2.8 Aps-c Fisheye Fixed Lens, bu grupta yer alan ideal bir lens modeli. Ürün sayesinde bal?k gözünden bakar gibi foto?raflar çekmek mümkün. Böylelikle hem daha geni? bir aç?ya sahip olunuyor hem foto?raf bükülme efekti sayesinde hareketlilik kazan?l?yor. Ancak bu lens her an kullan?lamayabilir. Bu noktada "Kamera lensi nas?l ç?kar?l?r?" diye merak edenler olabilir. Genellikle foto?raf makinelerinin lensin tak?ld??? yerde bulunan butonuna bas?larak kolay bir ?ekilde lensi bodyden ay?rabilirsiniz.

Ürünü ?ncele

7. Cep telefonuyla geni? aç?l? foto?raf çekmek isteyenlere: ÖzSima Bal?k Gözü Lens Fish Eye 3 Wide Geni? Aç?l? Makro Telefon Lensi

Kameran?zdan ald???n?z performans? katlayacak en iyi ve kaliteli kamera lensleri

Cep telefonu lensleri genellikle dü?ük odak de?eriyle geni? aç?l? foto?raf çekebilecek ?ekilde tasarlan?r. ÖzSima Bal?k Gözü Lens Fish Eye 3 Wide Geni? Aç?l? Makro Telefon Lensi, bu aç?y? geni?leterek bal?k gözü efektinin olu?mas?na imkân tan?r. Böylelikle cep telefonuyla çekilen foto?raf ve videolara çok daha fazla alan?n s??d?r?lmas? ve küresel bükülme efektinin eklenmesi sa?lan?r. Lens almay? dü?ünenlerin akl?na "Kamera lensi nas?l temizlenir? sorusu gelebilir. Bunun için kamera lensi temizleme s?v?s?, cam temizleme bezi ve hava üfleyici gerekir. Hava üfleyiciyle tozlar uzakla?t?r?l?r, ard?ndan lense s?v? s?k?larak ürün temiz bir bez ile silinir.

Ürünü ?ncele

8. Cep telefonu ile makro foto?raf çekim keyfi arayanlara: Thorparacord Telefon Macro Lens Kiti 0.45x Süper Geni? Aç? - 12.5x Süper Makro Lens HD Kamera

Kameran?zdan ald???n?z performans? katlayacak en iyi ve kaliteli kamera lensleri

Thorparacord Telefon Macro Lens Kiti 0.45x Süper Geni? Aç? - 12.5x Süper Makro Lens HD Kamera, klips ?eklinde tak?larak cep telefonu kameras?yla kaliteli makro foto?raflar çekmeye olanak tan?yan bir aparat. Cep telefonunuza ve kameras?na herhangi bir zarar vermeden kullan?labilen ürün, kolayl?kla tak?l?p ç?kar?labilir. Görüntüleri ortalama %60 oran?nda büyütebildi?i gibi daha net ve kaliteli foto?raf çekilmesini sa?lar. Ayn? zamanda yak?ndan çekilen nesnelerin daha parlak ç?kmas?nda da etkili olur. Kamera lens özellikleri genellikle lens üzerinde yazar. Odak uzakl???, diyafram de?eri gibi bilgiler buradan kolayl?kla ö?renilebilir.

Ürünü ?ncele

9. Cep telefonunuzu telefoto zoom kameraya çevirin: Jongsun Cep Telefonu Objektif Kamera Lens Kiti

Kameran?zdan ald???n?z performans? katlayacak en iyi ve kaliteli kamera lensleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için t?klay?n!

Jongsun Cep Telefonu Objektif Kamera Lens Kiti, cep telefonu kameras?na kolay bir ?ekilde tak?larak kameran?n 22x optik zoom yapmas?n? sa?lar. Bu aparat sayesinde görüntüde hiçbir kalite kayb? ya?amadan çok uzaktaki nesneleri âdeta yan? ba??n?zdaym?? gibi foto?raflayabilirsiniz. E?er eliniz titredi?i için video ve foto?raf çekmek istemiyorsan?z size harika bir haberimiz var. Set içerisinde bir adet tripot, bir de uzaktan kumanda bulunuyor. Böylelikle telefonu kamera ile tripota yerle?tirebilir, istedi?iniz aç?ya geldi?inde de kumanda ile foto?raf ya da video çekebilirsiniz. Harika, de?il mi?

Ürünü ?ncele

10. Bir kilometre uza??n foto?raf?n? çekin: Omni 8x Zoom Telefon Kamera Lensi Cep Telefon Teleskobu

Kameran?zdan ald???n?z performans? katlayacak en iyi ve kaliteli kamera lensleri

Omni 8x Zoom Telefon Kamera Lensi Cep Telefon Teleskobu, 1 ila 1,5 km gibi uzak mesafelerin net bir ?ekilde foto?raflanmas? için kullan?lan harika bir ürün. ??k tasar?m? ve özel ???k yolu dizayn? sayesinde yüksek çözünürlük sunan lens, cep telefonunun görüntü kalitesinde olu?acak kay?plar?n önüne geçer. Dürbün üzerinde manuel olarak yap?lacak ayarlamalarla uzakl?k seviyesi kolayca de?i?tirilebilir. Klipsli mekanizmas? ile kolay kurulan ürünü kullanmak için herhangi bir uygulama veya yaz?l?m gerekmez. Sekiz kez yak?nla?t?rma yap?lmas?na izin veren ürünü çok seveceksiniz!

Ürünü ?ncele

Benzer Konular ✨