Kategori Ekonomi Tarih 24 Temmuz Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 41 sn okuma Görüntüleme 50 Görüntüleme

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.
1
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Adayların bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara başvurabilmeleri için, 6 Eylül 2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve bu sınavdan en az 60 puan almış olmaları gerekir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.
5- Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
7- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6.maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
8- Yapılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
9- Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
10- Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı başvurmuş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru, ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
12- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Benzer Konular ✨