Kategori Teknoloji Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 57 sn okuma Görüntüleme 38 Görüntüleme

Elon Musk, Twitter'? sat?n ald???ndan beri sosyal medya platformunun çehresini de?i?tirecek birtak?m de?i?iklikler yapt?. Üstelik yapmaya devam edecek gibi de duruyor. Twitter'? düzeltene kadar genel merkezde çal???p uyuyaca??n? taze aç?klayan ünlü milyarder, Twitter kullan?c?lar?n?n sesine ise kulak vermeye çal???yor. Ünlü milyarderin kullan?c?lar?n sesine kulak vermesinin sonucunda ise Twitter'a yeni bir özellik geliyor.

ARTIK TWEET ATARKEN KARA KARA DÜ?ÜNMEYECEKS?N?Z!

Bildi?iniz üzere Twitter 280 karakterlik tweet'ler atman?za izin veriyor. Bu yüzden uzun bir metni Twitter'da payla?mak için parçalara ay?rman?z gerekiyor. Ancak Twitter, ?imdi uzun bir metni otomatik olarak bir tweet dizisi haline getirecek bir çözüm üzerinde çal???yor gibi görünüyor.

Elon Musk, Twitter hesab?ndan uzun tweet'ler atabilme özelli?inin yak?nda gelece?ini duyurdu.

Elon Musk tweet

Uygulama ara?t?rmac?s? Jane Manchun Wong ise bir tweet atarak, Twitter'?n, karakter say?s? 280'e yakla?t???nda metnin otomatik olarak bir tweet dizisine dönü?türülmesi üzerine çal??t???n? söyledi. Anla??ld??? kadar?yla bu özellik kullan?ma sunuldu?unda uzun bir metnin tamam? otomatik olarak parçalara bölünecek. Kullan?c?lar?n "Ben bu metni nas?l bölece?im?" diye kara kara dü?ünmesine gerek kalmayacak.

Twitter'?n Ba? Twit'çisi Musk bu özelli?in müjdesini verse tam olarak ne zaman kullan?ma sunulaca??n? söylemedi. Yani yeni özelli?in ne zaman kullan?ma sunulaca?? ?imdilik belirsiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK ?Ç?N TIKLAYINIZ H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?...H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?... Türkiye’ye iadesine karar verildiTürkiye’ye iadesine karar verildi Münbiç'te tan???p a??k olmu?! Her ?eyi tek tek anlatt?Münbiç'te tan???p a??k olmu?! Her ?eyi tek tek anlatt?

Benzer Konular ✨