Kategori Ekonomi Tarih 24 Temmuz Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 25 sn okuma Görüntüleme 45 Görüntüleme

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ege Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3)    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4)    Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5)    KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6)    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7)    2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az yetmiş (70) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir. Gemi Adamı pozisyonuna başvuracak olan adaylarda bu şart aranmaz.
8)    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9)    Gemi Adamı (Kaptan) ve Gemi Adamı (Usta Gemici) pozisyonları hariç olmak üzere, ilan edilen diğer tüm pozisyonlar için ilan başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak (20.07.1992 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)
10)    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;
a)    5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
b)    Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Belgesine/Kimlik Kartına sahip olmak,
c)    Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
d)    7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak Üniversitemizin tüm birimlerinin (ilçeler dâhil) kapalı ve açık alanlarında çalışmasına engel durumu bulunmamak,
e)    170 cm’den kısa boylu olmamak.
f)    Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosunun 70+10=80’den fazla, 70-10=60’tan az olmaması gerekmektedir.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Benzer Konular ✨