Kategori Dünya Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 7 sn okuma Görüntüleme 13 Görüntüleme
Haberin Devam?

Tayland Ba?bakan? Prayut Chan-o-cha'n?n ev sahipli?inde gerçekle?tirilen Asya Pasifik Ekonomik ??birli?i (APEC) Zirvesi bugün ba?lad?. Dünya liderleri iki gün sürecek zirveye kat?lmak üzere ba?kent Bangkok'a ula?t?. Bangkok’taki Queen Sirikit National Kongre Merkezinde düzenlenen zirveye Çin Devlet Ba?kan? Xi Jinping, ABD Ba?kan Yard?mc?s? Kamala Harris, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Japonya Ba?bakan? Fumio Kishida, Fransa Cumhurba?kan? Emmanuel Macron, Kanada Ba?bakan? Justin Trudeau, Güney Kore Ba?bakan? Han Duck-soo, Singapur Ba?bakan? Lee Hsien Loong ve Avustralya Ba?bakan? Anthony Albanese gibi üye ülkelerin liderleri ile temsilcileri kat?l?yor. Zirvede Rusya’y? ise kat?l?m?n? iptal eden Rusya Devlet Ba?kan? Vladmir Putin yerine Ba?bakan Yard?mc?s? Andrey Belousov temsil edecek.

APEC liderlerinin gündeminde Rusya’n?n Ukrayna’daki sald?r?lar?, yükselen enflasyon oranlar?, iklim de?i?ikli?i, küresel g?da ve enerji krizinin yan? s?ra bölgesel konular yer al?yor. Dün ak?am saatlerinde düzenlenen gala yeme?ine kat?lan liderler, Tayland Ba?bakan? Prayut Chan-o-cha’n?n konu?mas?n?n ard?ndan düzenlenen yöresel müzik ve dans ?ovunu izledi. Liderler bugün ve yar?n düzenlenecek olan resmi toplant?larda bir araya gelecek.

Haberin Devam?

PROTESTOLAR DEVAM ED?YOR

Dünya liderlerinin bulundu?u Bangkok’ta protestolar devam ediyor. APEC ve hükümet kar??tlar? ile çevreci gruplar?n ?ehrin çe?itli bölgelerinde düzenledi?i eylemlerde polis ve eylemciler aras?nda gerginlik ya?and?. Zirvenin gerçekle?tirilece?i cadde sivil trafi?ine kapat?l?rken, caddenin her iki taraf?na barikatlar kuruldu.

Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik geli?meyi ilerletmek için kurulan ve 21 ülkenin üye oldu?u APEC, dünya nüfusunun yüzde 38'ini, dünyan?n toplam gayrisafi yurt içi has?las?n?n yüzde 62'sini ve küresel ticaretin yüzde 48'ini olu?turuyor.

Benzer Konular ✨