Kategori Teknoloji Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 48 sn okuma Görüntüleme 30 Görüntüleme

Mark Zuckerberg'in Facebook'u y?llar önce çok ama çok popülerdi. Hatta bir dönem çok say?da ki?i Facebook üzerinden mesajla?t?, ili?ki durumunu Facebook üzerinden payla?t?, Facebook üzerinden gruplar kurarak birbiriyle ileti?ime geçti hatta Facebook'taki zaman tünelleri üzerinden birbirlerinin do?um günlerini kutlad?. Tüm bu sayd?klar?m?z? yapmaya devam eden, hatta Facebook'un yeni özellikleriyle birlikte Facebook'u kullanmay? sürdüren say?ca yüksek bir kesim hala bulunuyor. Hatta Facebook, karde? uygulamalar? Instagram ve WhatsApp ile etkile?im kurarak öncekinden daha da farkl? bir çehreye kavu?uyor. Ancak Facebook'un art?k kullan?c?lar?na 1 Aral?k tarihini verdi?i söyleniyor. Peki 1 Aral?k'ta Facebook'ta ne olacak?

GÖRÜNTÜLER PAYLA?ILDI: FACEBOOK, 1 ARALIK'TAN ?T?BAREN KALDIRIYOR!

facebook

Facebook 1 Aral?k'tan itibaren kullan?c?lar?n profillerinde payla?t?klar? bir dizi ki?isel bilgiyi kald?racak. Profillerden kald?r?lacak bilgiler ise ?öyle s?ralan?yor;

Adres ?lgilendikleri Dini ?nanç

Ya?anan ?ehir, memleket ve ya?anan di?er yerlerle ilgili bilgiler, ileti?im ve temel bilgilerle birlikte profilde kalmaya devam edecek.

facebook2

Facebook, bu bilgiler kald?r?lmadan önce, yani 1 Aral?k 2022'den önce verilerinizin bilgilerinizi içeren bir kopyas?n? indirmenize izin verecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK ?Ç?N TIKLAYINIZ H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?...H?k demi? Instagram'?n burnundan dü?mü?... Türkiye’ye iadesine karar verildiTürkiye’ye iadesine karar verildi Münbiç'te tan???p a??k olmu?! Her ?eyi tek tek anlatt?Münbiç'te tan???p a??k olmu?! Her ?eyi tek tek anlatt?

Benzer Konular ✨