Kategori Ekonomi Tarih 28 Ekim Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 1 dk 2 sn okuma Görüntüleme 11 Görüntüleme
Haberin Devam?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin fabrikas?n?n aç?lmas?na say?l? saatler kala Sanayi ve Teknoloji Bakan? Mustafa Varank önemli geli?meyi Twitter'dan duyurdu. Bakan Varank, yerli tedarikçilerin y?llard?r sektörde olmalar?na ra?men yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geli?tirdiklerini söyledi.

Togg tedarikçilerinin gururlar?n?n yüzlerinden okundu?una de?inen Bakan Varank "Togg, h?zla dönü?en otomotiv endüstrisinin i?aret fi?e?i olacak derken tam da bunu kastediyorduk!" dedi.

SÜSPANS?YON S?STEM? GÖRÜLDÜ

Togg'un logosuyla sadece Togg'a özel üretilen amortisör, helezon yay sistemi, amortisör üst bilye ve takozunun görsellerini Bakan Varank payla?t?.

Otomobilin sars?nt? ve darbe emilimini sa?layan SÜSPANS?YON sistemi ile daha konforlu seyahat gerçekle?iyor. Gazl? veya ya?l? olarak üretilen amortisörler konforu art?r?c? en büyük etkenlerden birisi olarak öne ç?k?yor. Ayr?ca otomobilin sert darbeleri emmesine de imkan sa?layan süspansiyon sistemi yol tutu?u aç?s?ndan da önem arz ediyor.

Haberin Devam?

AÇILI?A SAATLER KALDI

Togg'un Bursa'n?n Gemlik ilçesindeki fabrikas?n?n aç?l???na saatler kald?. Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan aç?lacak olan fabrikada C segment SUV Togg'lar üretilecek.

Banttan inecek ilk arac? Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an tan?tacak.

Bakan Varank Toggun süspansiyon sistemini gösterdi

10 y?lda 5 farkl? modelde 1 milyon araç üretimi yapmas? hedeflenen fabrika y?lda 175 bin araç üretebilecek.

Togg tedarikçilerinin gururu yüzlerinden okunuyor.

Baz? yerli tedarikçilerimiz y?llard?r sektörde olmas?na ra?men yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geli?tiriyor.

Togg, h?zla dönü?en otomotiv endüstrisinin i?aret fi?e?i olacak derken tam da bunu kastediyorduk! pic.twitter.com/zMRhGRWKeD

— Mustafa Varank (@varank) October 28, 2022

Benzer Konular ✨