Kategori Ekonomi Tarih 18 Kasım Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 31 sn okuma Görüntüleme 8 Görüntüleme
Alt?nla ilgili dikkat çeken tahmin: 2023'te daha da artacak

Alt?n fiyatlar?n? genel olarak dolar ve Fed aç?klamalar? etkiliyor. Fed’den faiz art?r?mlar?n? frenleme sinyali gelince alt?n yükseldi. Ayr?ca son dönemde kripto piyasalar?ndan ç?k?? yapanlar da fiyatlar? etkiledi. Onsta 1.815 dolar? takip ediyoruz. Gram ?u an piyasalarda 1.070 lira. Yak?nda 1.100 ve 1.200 liralar konu?ulur” dedi.

SATI? ?Ç?N ACELE ETMEY?N

Alt?nla ilgili dikkat çeken tahmin: 2023'te daha da artacak

Alt?n yat?r?mc?lar?na tavsiyelerde bulunan Memi?, “Alt?n yükseli?ine daha yeni ba?lad?. Bu nedenle vatanda?lara sat?? için acele edilmemesini öneriyorum. Zaman zaman dü?ü?ler olabilecektir ama gram alt?n 1.000 liran?n alt?na inmeyecektir. Bu nedenle 1.050 lira seviyeleri alt?n yat?r?mc?s? için al?m f?rsat?d?r. Alt?n fiyatlar?ndaki yükseli?in devam edece?ini öngörüyoruz. Y?lsonu hedefi olarak 1.250 lira ve sonras?nda 1.450 lira olan hedef beklentimiz devam ediyor. As?l de?er art??? 2023’te ya?anacak” diye konu?tu.

Benzer Konular ✨