Kategori Ekonomi Tarih 28 Ekim Yorum 0 Yorum Okuma Süresi 21 sn okuma Görüntüleme 28 Görüntüleme

Ankara Üniversitesi Rektörlü?ü, akademik birimlerde aç?k bulunan kadrolara 2914 say?l? Yüksekö?retim Personel Kanunu ve 2547 say?l? Yüksekö?retim Kanununun ve Ö?retim Üyeli?ine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeli?inin ilgili maddelerine göre 175 Ö?retim Üyesi alacak.

Profesör ve doçent kadrolar?na daimi statüye göre atama yap?lacak. Profesör, Doçent ve Doktor Ö?retim Üyesi kadrolar?na ba?vuracak adaylar?n “Ankara Üniversitesi Ö?retim Üyeli?i Kadrolar?na Atama ve Yükseltme Asgari Ko?ullar?”nda belirtilen niteliklere sahip olmalar? gerekmektedir. Son ba?vuru tarihi 15 Kas?m 2022'dir.

Detaylar için t?klay?n?z

Benzer Konular ✨